TEYDEB 2.0 – Yenilik Destek Programı ile birlikte, bugüne kadar mikro ölçekte ArGe kültürü, ArGe yapabilme becerisi ve kapasitesinin geliştirilmesi, bilgi birikimi oluşturulması, üniversite-sanayi işbirliği yönünde ilerleme sağlanmasına katkı sağlayan destekler birleştirilmiş ülkemiz üretim kapasitesinde oluşan bu güçlü birikiminin katma değeri yüksek ve ileri teknoloji odaklı projelere hedeflemeyi amaçlayan yeni bir destek sistemi geliştirilmiştir.

 TEYDEB 2.0 hali hazırda TEYDEB’te yürütülen 10 destek programının yerini alacak çağrılardan oluşan tek bir destek programından oluşmaktadır. Yenilik Destek Programı tek bir uygulama esasları yönergesine dayalı olması, ihtiyaca göre oluşturulabilecek çağrılarla yürütülecek olması nedenleriyle yalın ve esnek bir sistem sağlamaktadır.

Yeni oluşturulan Yenilik Destek Programı ;

-Sanayi Destekleri (SADE)

-Arayüz Destekleri (AYDE) olarak iki bileşenden oluşmaktadır.

Sanayi Destekleri (SADE);

  • Genel SADE Çağrıları : Tabandan yukarı yani sektör ve konu ayrımı yapılmaksızın, AR-GE ve yenilik projeleri ile başvurulabilecek çağrıları kapsayacaktır.
  • Tematik SADE Çağrıları: Özel bir alanda, somut bir hedefe odaklanmış çağrıları kapsayacaktır.

Arayüz Destekleri (AYDE);

  • Arayüz Destekleri (AYDE) ile SADE çağrılarında etkin ve verimli sonuçlar alınması için yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı ve kamu-üniversite-sanayi işbirliklerinde kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulur. Burada amaç, TÜBİTAK’ın bir faydayı (örneğin eğitim, rehberlik gibi) faydalanıcıya (girişimci, KOBİ gibi) doğrudan sağlamayıp, bu faydayı hizmet konseptinde sunan kuruluşları desteklemesidir. Mevcut programlarımızdan ve çağrılarımızdan Mentor Eğitici Kuruluşlar, Girişimcilik Hızlandırıcıları, TTOlar bu kapsama dahildir.
  • Birincil amaç yenilik yapacak aktörlerin kapasitelerini geliştirmek, ikincil amaç ise yurt çapında yaygın bir yenilik ve girişimcilik kapasitesini destekleyecek yapıların oluşumu ve gelişimini sağlamaktır. Böylece bölgesel ve ulusal bazda ArGe, yenilik, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliği ortamlarının gelişimine katkı sağlanacaktır.
Kurum
Tübitak
Teydeb
Program
Yenilik Destek Programı
Başvuru Tarihleri
Çağrı bazlı
başvuru yapılmaktadır.
Destek Oranı
SADE için
Büyük Ölçekli Kuruluşlar : %60
KOBİ’ler : %75
AYDE için;
En fazla %100 ancak
çağrıya göre değişir.
Destek Süresi
SADE için;
Max. 36 ay
AYDE için;
Max. 10 yıl
Destek Sınırı
Proje bütçesi üst sınırı
çağrı duyurusunda belirtilir.
Başvurubilecek Kuruluşlar
Tüm Sermaye Şirketleri

- Proje Danış olarak TEYDEB -  Yenilik Destek Programı başvuru sürecinde, hakem değerlendirmelerinde ve proje izleme dönemlerinde gerekli raporların yazılması ve hazırlıkların yapılması aşamalarının tümünde yanınızda yer almaktayız.