KOSGEB

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI


Girişimciliği Geliştirme Destek programının amacı,

  • Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek,
  • Başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek
  • Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak
  • Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

KOSGEB

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI


Girişimcilik Destek programının amacı,

  • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

Program, 31.12.2018 tarihinde başvuruya kapatılmıştır.

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
(1.ve2. Bölge)
DESTEK ORANI
(3.,4.,5.ve6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 2.000 - -
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 60% 70%
İşletme Giderleri Desteği 30.000 Kadın Girişimci, Gazi, Birinci Derecede Şehit Yakını veya Engelli girişimciye %80 uygulanır. Kadın Girişimci, Gazi, Birinci Derecede Şehit Yakını veya Engelli girişimciye %90 uygulanır.
Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000