KOSGEB

Kobi Finansman Destek Programı


KOBİ Finansman Destek Programının amacı;

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında

  • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak,
  • Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,
  • Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından destek sağlanmasına yönelik hususları kapsar.
KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI
İŞLETME TÜRÜ
KREDİ TÜRÜ Girişimci İşletmeler (1) Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler (2) Azami Kredi Vadesi
Kredi Üst Limiti Destek Puanı Kredi Üst Limiti Destek Puanı (3)
İşletme Desteği 50.000 TL (4) 10 Puan 500.000 TL 12 Puan (5) 18 Ay
Makine Teçhizat Desteği 36 Ay
  1. Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler
  2. Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler,
  3. Yıllık faiz oranına uygulanacak destek puanı
  4. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.
  5. Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere 2 ilave puan verilir.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

KOSGEB

Gelişen İşletmeler Pazarı Kobi Destek Programı


Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programının amacı;
   Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir.
Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar.