1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Yenilik tanımı çerçevesinde;

- Yeni bir ürün üretilmesi

- Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

- Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Kurum
Tübitak
Program
1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Başvuru Tarihleri
Başvurular sürekli açıktır.
Destek Oranı
%75
Destek Süresi
Max. 36 ay
Destek Sınırı
Destek sınırları TEYDEB internet sitesinde yayımlanır.
Başvurubilecek Kuruluşlar
KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar.

1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuruları online olarak PRODIS sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuruda bulunulan projeler aşağıdaki kritrerlere göre değerlendirilmektedir.

1.Kriter : Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

2.Kriter : Proje Planının ve kuruluş alt yapısının proje için uygunluğu

3.Kriter : Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

- Proje Danış olarak Tübitak Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme programı başvuru sürecinde, hakem değerlendirmelerinde ve proje izleme dönemlerinde gerekli raporların yazılması ve hazırlıkların yapılması aşamalarının tümünde yanınızda yer almaktayız.