Kurum
Tübitak
Teydeb
Program
1511- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar
Araştırma Teknoloji Geliştirme ve
Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Başvuru Tarihleri
Çağrı bazlı başvuru
yapılmaktadır.
Destek Oranı
Büyük Ölçekli Kuruluşlar
%60
KOBİ’ler
%75
Destek Süresi
Her çağrı
duyurusunda belirlenir.
Destek Sınırı
-
Başvurubilecek Kuruluşlar
Tüm sermaye
şirketleri

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

Destek programı kapsamında;

-teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması

-mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi

-özgün teknolojilerin geliştirilmesi

-teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programına çağrı duyurusu TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır. Proje başvuruları PRODİS sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

1.Kriter: Proje içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu,

2.Kriter: Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,

3.Kriter: Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,

4.Kriter: Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

- Proje Danış olarak Tübitak Öncelikli Alanlar Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Destek programı başvuru sürecinde, hakem değerlendirmelerinde ve proje izleme dönemlerinde gerekli raporların yazılması ve hazırlıkların yapılması aşamalarının tümünde yanınızda yer almaktayız.